วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แฟรนเซียม

Francium (Fr)
แฟรนเซียม

เลขอะตอม 87 เป็นธาตุที่ 6 (ไม่รวมไฮโดรเจน) หรือธาตุสุดท้ายของหมู่ I A ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 223 amu(ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)
เลขออกซิเดชันสามัญ +1

แฟรนเซียมเป็นธาตุที่หนักที่สุดของหมู่ธาตุอัลคาไลหรือธาตุหมู่ I A มีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับซีเซียมมาก แฟรนเซียมไม่มีไอโซโตปเสถียรหรือไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนาน ไอโซโตป 223Fr มีครึ่งชีวิต 22 นาที ซึ่งเป็นครึ่งชีวิตที่ยาวนานที่สุดในบรรดาไอโซโตปทั้งหมดประมาณ 20 ไอโซโตป และเป็นไอโซโตปเดียวเท่านั้นที่พบในธรรมชาติ (ไอโซโตปอื่น ๆ ได้จากการสังเคราะห์ ทั้งสิ้น) ไอโซโตปเหล่านี้รวมทั้งครึ่งชีวิต ประเภทของการสลายตัวและพลังงานรวบรวมไว้ในตาราง

Isolation

แฟรนเซียมหายากมาก และพบในปริมาณเล็กน้อยในแร่ยูเรเนียม มันไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้เป็นธาตุบริสุทธิ์ และเป็นเพราะว่ามันแผ่รังสีได้ มันจึงสามารถแตกตัวไปยังธาตุอื่นๆ ได้

แอกทิเนียมแตกตัวโดยอนุภาคเบต้าแตกตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของการแตกตัวนี้เป็นอนุภาคแอลฟา ธาตุ"ลูกสาว"ของปฏิกิริยานี้ ที่เคยถูกเรียกว่า แอกทิเนียม-เค (actinium-k) ที่รู้จักในนาม 22387Fr

ไอโซโทปที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดของแอกทิเนียม ด้วยครึ่งชีวิตที่ยาวประมาณ 22 นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น