วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ซีเซียม


Cesium (Cs)

ซีเซียม
เลขอะตอม 55 เป็นธาตุที่ 5 (นับจาก Li) ของหมู่ IA ในตารางธาตุจัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 132.905 amu
จุดหลอมเหลว 28.5 c
จุดเดือด (โดยประมาณ) 705 c
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ)
ของแข็ง 1.90 g/cc ที่ 20 c
ของเหลว 1.84 g/cc ที่ 28.5 c
เลขออกซิเดชันสามัญ +1


การค้นพบ
ค้นพบโดย Kirchhoff และ Bunsen ในปี ค.ศ. 1860 ขณะตรวจสอบสารที่เหลือจากการระเหยน้ำแร่จาก Kreuznach และ Durkheim โดยใช้สเปกโตรสโคป พบเส้นสเปกตรัมที่สว่างหลายเส้นในแถบน้ำเงิน การศึกษาต่อมายืนยันว่าเป็นธาตุใหม่
ชื่อมาจากลาติน caesius แปลว่าฟ้าสีน้ำเงิน
ในปี ค.ศ. 1882 Setterburge เตรียม Cs ในรูปของโลหะอิสระได้โดยการนำซีเซียมไซยาไนด์และแบเรียมไซยาไนด์เหลวมาแยกสลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis)


การใช้ประโยชน์
ซีเซียมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ในงานหรือเครื่องมือเฉพาะแต่ปริมาณรวมของการใช้ไม่มากนัก
1. ใช้ในการผลิต photoelectric cell เพราะเป็นธาตุที่ถูกอิออไนซ์โดยแสงได้ง่าย (เปลี่ยนเป็นอิออนบวกโดยแสงได้อย่างง่ายดาย)
2. ใช้ผลิต cesium vapor thermionic converter
3. ใช้ในระบบการผลิตพลังงานและ magnetohyhrodynamic
4. ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรพิเนชันและเชื้อเพลิงจรวด
5. ซิเซียมไฮดรอกไซด์ (CsOH) ใช้เป็นอิเลกโตรไลต์ของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบด่าง (alkaline stronge batteries)
6. ซีเซียมคาร์บอเนต (Cs2CO3) ใช้ทำแก้วที่ใช้งานเฉพาะ


ความเป็นพิษ
โลหะซีเซียมเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเกิดอาการไหม้อย่างรุนแรงเป็นพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย สารประกอบของซีเซียมทั่วไปเป็นพิษไม่มากนัก แต่ที่เป็นพิษอย่างแรงก็มี เช่น CsCN และ

Isolation

ซีเซียมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีเดียวกันกับที่สร้างโซเดียมเพราะว่าโลหะซีเซียมถูกสร้างขึ้นจากการอิเล็กโทรลิซิสจากซีเซียมคลอไรด์เหลวซึ่งละลายได้ง่ายในเกลือเหลว (แต่การทำอิเล็กโทรลิซิสค่อนข้างทำยากเนื่องจากค่าอิเล็กโทรเนกาตีวิตีมีค่าต่ำ)

cathode: Cs+(l) + e- ____ Cs (l)

anode: Cl-(l) ____ 1/2Cl2 (g) + e-

หรือมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากปฏิกิริยาของโลหะโซเดียมกับโซเดียมคลอไรด์ที่เหลวและร้อน

Na + CsCl ____ Rb + CsCl

นี่เป็นปฏิกิริยาที่คงที่และภายใต้สภาพรูบิเดียมนี้ มันระเหยออกได้ง่ายและจะถูกกำจัดออกไปจากโซเดียมที่ไม่บริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น