วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผู้จัดทำ

นายวรากร แซ่วู เลขที่ 26 ชั้น ม.5/2
นายณัชณนนท์ กรเกี่ยว เลขที่ 27 ชั้น ม.5/2
นางสาว ฐิติมา รัตนอุดมสินชัย เลขที่ 36 ชั้น ม.5/2

นางสาวณัตญา คุณชัยประเสริฐ เลขที่ 39 ชั้น ม.5/2
นางสาวภรณ์ประภา ปานประภากร เลขที่ 42 ชั้น ม.5/2

นางสาววิรินรัตน์ ศิริธนาศาสตร์ เลขที่ 43 ชั้น ม.5/2
นางสาวชลธิชา ผาสุพรรณ์ เลขที่ 44 ชั้น ม.5/2
นางสาววิสสุตา สุพรประสิทธิ์ เลขที่ 45 ชั้น ม.5/2

นางสาวณุรัชภรณ์ เชี่ยววารีสัจจะ เลขที่ 49 ชั้น ม.5/2 นางสาวมณีรัตน์ ชูชาติชัยณรงค์ เลขที่ 51 ชั้น ม.5/2

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น